Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" підтверджено на рівні 4 (висока надійність)

20.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» обумовлений високими показниками капіталізації Банку, але рівень власного капіталу лише частково покриває кредитно-інвестиційні ризики, які Банк бере на себе. ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні. Обсяг високоліквідних активів упродовж ІІ півріччя 2014 року збільшився у 2,6 рази, але не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання, що разом із залежністю Банку від основних позичальників та від основних кредиторів підвищує уразливість фінансової установи до ризику ліквідності. Однак, на думку Рейтингового агентства, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. У ІІ півріччі минулого року спостерігається погіршення якості активів, через яке значний обсяг коштів було спрямовано на формування резервів, хоча обсяг та питома вага простроченої заборгованості залишаються незначними. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується через певну залежність від основних позичальників, що, на думку IBI-Rating, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Показники ефективності діяльності Банку знизились, що зумовлено збільшенням загальних адміністративних витрат, однак за результатами 2014 року Банк демонструє прибуткову діяльність.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua