Друк

Кредитні рейтинги ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" та облігацій серій А, В підтверджено на рівні uaBBB-

17.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серій А та В емітента ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на рівні uaВВВ-, прогноз рейтингу «стабільний».

ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» підтримує високі показники капіталізації фінансової установи. Разом з тим внаслідок наявної кон’юктури ринку та нестабільної ситуації в країні підвищується уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через певну залежність клієнтського кредитного портфеля від основних позичальників. Також зберігається суттєва залежність ресурсної бази від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників. Активи та пасиви Банку не збалансовані належним чином за строками до погашення. Протягом аналізованого періоду Банк здійснює прибуткову діяльність. Крім того, ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» можна характеризувати як інформаційно відкритий та прозорий.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі: річна фінансова звітність за червень-грудень 2013 року та 2014 рік, планові показники діяльності на 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua