Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні 4

15.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Показники капіталізації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» зберігаються на прийнятному рівні. Але власний капітал фінансової установи лише частково покриває кредитно-інвестиційні ризики, які Банк бере на себе. Разом з тим власний капітал частково захищений наявністю нерухомості, яка знаходиться у власності Банку. ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні. Обсяг високоліквідних активів високий, але не забезпечує повне покриття поточних зобов’язань, що, разом із залежністю Банку від основних позичальників та від основних кредиторів, підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок суттєвої залежності від фінансового стану його найбільших клієнтів. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно залишками коштів на поточних рахунках юридичних осіб. За результатами 2014 року діяльність Банку була прибутковою. Показники ефективності діяльності ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» залишаються низькими, хоча вони і зросли у ІІ півріччі минулого року завдяки збільшенню чистого операційного доходу.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua