Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні uaBBB-

14.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» на рівні uaВВВ- зі збереженням прогнозу «у розвитку».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу обумовлений збереженням прийнятних показників капіталізації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК». Разом з тим зберігається суттєва залежність ресурсної бази від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля як від основних вкладників, так і від основних позичальників. Внаслідок наявної кон’юктури ринку та нестабільної ситуацією в країні підвищується уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Активи та пасиви фінансової установи не збалансовані належним чином за строками до погашення. Разом з тим, незважаючи на збереження низьких показників діяльності, діяльність ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» протягом аналізованого періоду була прибутковою. Крім того, Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua