Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК підтверджено на рівні 4

09.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ "ЮСБ БАНК" обумовлений достатніми показниками капіталізації фінансової установи. Обсяг високоліквідних активів Банку суттєво збільшився, перебуваючи наразі на високому рівні, та у повному обсязі покриває поточні зобов’язання. В разі необхідності Банк, на думку Рейтингового агентства, може розраховувати на підтримку з боку власників. Наприкінці минулого року Банк покращив якість активів, в першу чергу шляхом списання проблемних активів за рахунок сформованих резервів. Але уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок значної залежності від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів також може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Концентрація ресурсної бази за основними кредиторами обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує його уразливість до ризику ліквідності. У січні–лютому поточного року Банк отримав від’ємний фінансовий результат.

У подальшому позитивно на рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання негативно класифікованих активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ЮСБ БАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2011–2014 рр. та січень-лютий 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua