Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" підтверджено на рівні 4

08.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений високим рівнем капіталізації Банку. ПАТ "МОТОР-БАНК" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на високому рівні, обсяг високоліквідних активів майже в повному обсязі покриває поточні зобов’язання. Варто зазначити, що високоліквідні активи складаються переважно з залишків коштів, розміщених у інших банках. На думку Рейтингового агентства, фінансова установа в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж січня-лютого 2015 року спостерігається погіршення якості активів, що, разом із залежністю Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів, підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. В умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів населення Рейтингове агентство не виключає подальшого погіршення якості активів, притаманного наразі усій банківській системі, що підвищує уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами юридичних осіб, зумовлюючи значну концентрацію ресурсної бази за основними кредиторами, а також обмежуючи фінансову гнучкість Банку та підвищуючи його уразливість до ризику ліквідності. Протягом січня-лютого поточного року діяльність Банку залишається прибутковою, показники ефективності діяльності ‑ на високому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання негативно-класифікованих активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "МОТОР-БАНК", в тому числі: фінансова звітність за період 2010-2014 рр. та січень-лютий 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua