Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підтверджено на рівні 4+

07.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" обумовлений збереженням прийнятного рівня показників капіталізації фінансової установи. Крім того, власний капітал Банку частково захищений нерухомістю, яка перебуває у власності ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", та забезпечує часткове покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Незважаючи на те, що обсяг високоліквідних активів скоротився, фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на прийнятному рівні і майже в повному обсязі покривають поточні зобов’язання. Упродовж січня–лютого 2015 року спостерігається погіршення якості активів. В умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів населення, разом зі збереженням залежності Банку від основних позичальників, Рейтингове агентство не виключає погіршення обслуговування валютної кредитної заборгованості, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику.  Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні, несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Зберігається залежність ресурсної бази від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників, що обмежує фінансову гнучкість Банку і підвищує уразливість до ризику ліквідності. У січні-лютому поточного року Банк отримав негативний фінансовий результат, що відобразилось також у зниженні показників ефективності його діяльності. Разом з тим ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також вчасно та в повному обсязі виконує регулятивні вимоги. Крім того, на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збиткова діяльність та зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", в тому числі: фінансова звітність за період 2010-2014 рр. та січень-лютий 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua