Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ "АРТЕМ-БАНК" підтверджено на рівні 4

03.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації АТ «АРТЕМ-БАНК». Однак власний капітал Банку не захищений нерухомістю, а його рівень лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків, які бере на себе фінансова установа. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні. Обсяг високоліквідних активів скоротився та наразі не покриває поточні зобов’язання у повному обсязі. Наявність залежності Банку як від основних позичальників, так і від основних кредиторів підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Разом з тим, на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж аналізованого періоду спостерігається погіршення якості активів, що разом із залежністю Банку від фінансового стану його найбільших позичальників, підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Варто зазначити, що, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів, Рейтингове агентство не виключає подальшого погіршення якості активів, що підвищує уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Має місце концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. У січні–лютому поточного року Банк отримав негативний фінансовий результат, що відобразилось також у зниженні показників ефективності діяльності.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «АРТЕМ-БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2010-2014 рр. та січень-лютий 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua