Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" підтверджено на рівні 4

02.04.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" на рівні  4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ". Однак власний капітал Банку не захищений нерухомістю, а його рівень лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків, які бере на себе Банк. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на прийнятному рівні. Незважаючи на збільшення обсягу високоліквідних активів, він, однак, не покриває поточні зобов’язання у повному обсязі, що підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Разом з тим, на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж аналізованого періоду спостерігається збереження негативної тенденції щодо погіршення якості активів, що разом із залежністю Банку від фінансового стану його найбільших позичальників, підвищує уразливість фінансової установи до кредитного ризику. Варто зазначити, що в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів населення, Рейтингове агентство не виключає подальше погіршення якості активів, що підвищує уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб. Також зберігається концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. В січні–лютому 2015 року у зв’язку з переоцінкою еквівалентів валют, пов’язаною з різким зростанням курсів іноземних валют до гривні, Банк отримав негативний фінансовий результат, що відобразилось у зниженні показників ефективності діяльності ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ".

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ", в тому числі: фінансова звітність за 2012-2014 рр. та січень-лютий 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua