Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" підтверджено на рівні 4

31.03.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "АПЕКС – БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений високим рівнем капіталізації ПАТ "АПЕКС – БАНК", але власний капітал лише частково покриває кредитно-інвестиційні ризики, які Банк бере на себе. Також власний капітал лише частково захищений нерухомістю, яка перебуває у власності Банку. ПАТ "АПЕКС – БАНК" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні. Обсяг високоліквідних активів майже повністю покриває поточні зобов’язання. Однак уразливість до ризику ліквідності підвищується через залежність Банку від основних позичальників та від основних кредиторів. Разом з тим, на думку IBI-Rating, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власника. Загальна негативна тенденція щодо погіршення якості активів не оминула й ПАТ "АПЕКС – БАНК", у якого в III кварталі 2014 року спостерігається суттєве погіршення активів. Однак у ІV кварталі Банку вдалося покращити якість активів, в першу чергу шляхом реструктуризації та списання проблемних кредитів за рахунок сформованих резервів. Але, в умовах девальвації національної валюти та погіршення економічного клімату в країни та зниження реальних доходів, Рейтингове агентство не виключає погіршення обслуговування валютної кредитної заборгованості. Також уразливість до кредитного ризику підвищується через суттєву залежність Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів. Втім уразливість Банку до ризику ліквідності підвищується через залежність ресурсної бази від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників. За результатами 2014 року діяльність Банку була прибутковою, але отриманий у IV кварталі через знецінення національної валюти та погіршення якості активів збиток зменшив отриманий раніше прибуток. Показники ефективності діяльності Банку залишаються на високому рівні.

Позитивно на рівень рейтингу можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рівень рейтингу можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АПЕКС – БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua