Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" підтверджено на рівні 4

30.03.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Капіталізація АТ "КБ "СОЮЗ" перебуває на високому рівні, але рівень капіталізації лише частково покриває кредитно-інвестиційні ризики. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Разом з тим загальна політична та економічна нестабільність в країні спричинила відтік коштів клієнтів, що, разом з викупом цінних паперів власного боргу, вплинуло на обсяг високоліквідних активів, який суттєво зменшився - на початок січня поточного року їх обсяг не повністю покривав поточні зобов’язання. Незважаючи на це, Банк підтримує ліквідність на прийнятному рівні та виконує економічні нормативи ліквідності, встановлені регулятором. Уразливість Банку кредитного ризику підвищується через залежність фінансової установи від основних позичальників. В той же час, на думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. У ІV кварталі 2014 року Банк покращив якість активів, зокрема шляхом списання значного обсягу проблемних активів за рахунок сформованих резервів. Однак Рейтингове агентство не виключає погіршення обслуговування валютної кредитної заборгованості клієнтами в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами юридичних осіб. Це зумовлює залежність ресурсної бази від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників, що разом з розбалансованістю між активами та пасивами за строками до погашення, яка в окремих періодах перевищує 10%, підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. В аналізованому періоді діяльність Банку залишається прибутковою, хоча й спостерігається суттєве зменшення відсоткового доходу внаслідок погіршення якості активів, що призвело до зниження показників ефективності діяльності.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua