Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "АПЕКС - БАНК" підтверджено на рівні uaBBB

30.03.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "АПЕКС ‑ БАНК" на рівні uaBBB, прогноз рейтингу "стабільний".

В аналізованому періоді показники капіталізації ПАТ "АПЕКС - БАНК" покращилися і наразі перебувають на високому рівні. Разом з тим, зважаючи на кон’юктуру ринку та нестабільну ситуацією в країні, уразливість Банку до окремих фінансових ризиків підвищилася. Через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків. Загальна негативна тенденція щодо погіршення якості активів не оминула й ПАТ "АПЕКС - БАНК". Також Рейтингове агентство відмічає збереження суттєвої залежності ресурсної бази Банку від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників. Активи та пасиви фінансової установи добре збалансовані за строками до погашення. ПАТ "АПЕКС ‑ БАНК" демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АПЕКС - БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2014 рр., планові показники діяльності 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua