Друк

Кредитні рейтинги АТ "КБ "СОЮЗ" і облігацій серій А, В, С підтверджено на рівні uaBBB

26.03.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитних рейтингів АТ "КБ "СОЮЗ" та іменних відсоткових облігацій серій А, В і С на рівні uaВВВ, прогноз "стабільний".

Підтвердження кредитних рейтингів обумовлене високими показниками капіталізації, які наразі демонструє АТ "КБ "СОЮЗ". Крім того, протягом аналізованого періоду Банк дотримується всіх економічних нормативів, встановлених НБУ. Однак потрібно відмітити, що політична та економічна нестабільність в країні обумовила погіршення деяких показників діяльності Банку. Наразі спостерігається підвищення чутливості фінансової установи до кредитних ризиків внаслідок зростання залежності клієнтського кредитного портфеля від основних позичальників. Також має місце збереження залежності ресурсної бази від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників. Разом з тим протягом IV кварталу 2014 року Банку вдалося покращити якість активів, зокрема шляхом списання значного обсягу проблемних кредитів за рахунок сформованих резервів. Однак існує розбалансованість між активами та пасивами за строками до погашення, яка в окремих періодах перевищує 10%. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку залишається прибутковою, хоча суттєве зменшення відсоткового доходу призвело до зниження показників ефективності діяльності. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua