Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" підтверджено на рівні 4

24.03.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів незначна, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Високі показники адекватності капіталу ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" свідчать про достатню капіталізацію, при цьому капітал Банку майже у повному обсязі покриває взяті ризики. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Водночас частка високоліквідних активів в загальних активах Банку перебуває на низькому рівні, їхній обсяг в повному обсязі не покриває поточні зобов’язання, що разом із наявністю значної концентрації ресурсної бази за основними кредиторами, підвищує чутливість Банку до ризику ліквідності. Разом з тим, на думку IBI-Rating, у разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Протягом аналізованого періоду якість активів дещо погіршились, що змусило Банк спрямовувати значний обсяг коштів на формування резервів. Втім простроченої кредитної заборгованості у Банку немає, зокрема через нетривалу роботу. Діяльність Банку залежить від фінансового стану незначної кількості позичальників, що підвищує чутливість Банку до кредитного ризику. Також, внаслідок наявної концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, підвищується чутливість Банку до ринкового ризику. За підсумками 2014 року діяльність Банку була прибутковою, однак у IV кварталі Банком отримано збиток, що призвело до зниження раніше отриманого прибутку. Показники ефективності діяльності ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" залишаються на прийнятному рівні, в першу чергу за рахунок розміщення безкоштовних або дешевих ресурсів у доходні активи.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників за збереження доброї якості клієнтського кредитного портфеля; зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua