Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" підтверджено на рівні uaBBB-

23.03.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" на рівні uaВВВ-, прогноз рейтингу "стабільний".

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" обумовлене збереженням високих показників капіталізації, капітал Банку майже у повному обсязі покриває взяті ризики. Діяльність Банку залежить від фінансового стану незначної кількості позичальників, що підвищує чутливість фінансової установи до кредитного ризику. Питома вага високоліквідних активів у структурі активів залишається низькою. Ресурсна база ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" складається з коштів клієнтів, але невелика кількість кредиторів зумовлює її залежність від них та підвищує чутливість Банку до ризику ліквідності. Чутливість Банку до ринкових ризиків підвищується через значний обсяг портфеля цінних паперів та наявність концентрації за основними емітентами. Активи та пасиви фінансової установи збалансовані за строками до погашення до 31 дня. На сьогоднішній день розвиток власної регіональної мережі та карткового бізнесу ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" є незначним. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників за збереження його доброї якості; зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua