Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" підтверджено на рівні 4

15.01.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів незначна, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений достатньою капіталізацією ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", про що свідчать високі фактичні значення економічних нормативів адекватності капіталу. Якість власного капіталу Банку залишається доброю, капітал в повному обсязі покриває кредитно-інвестиційні ризики. На думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Ліквідність Банку підтримується на прийнятному рівні. Уразливість ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" до кредитного ризику підвищується через залежність від декількох позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Якість активів фінансової установи залишається доброю. Також через значний обсяг портфеля цінних паперів та існуючу кількість емітентів підвищується уразливість Банку до ринкових ризиків. Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів. Втім незначна кількість клієнтів зумовлює залежність ресурсної бази від основних кредиторів та клієнтського депозитного портфеля від основних вкладників, обмежуючи фінансову гнучкість та підвищує уразливість до ризику ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності Банку залишалися на прийнятному рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників за збереження його доброї якості; зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК", в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua