Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" підтверджено на рівні uaBBB-

27.02.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" на рівні uaВВВ- зі збереженням прогнозу "негативний". Кредитний рейтинг ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" залишається у Контрольному списку.

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" обумовлений збереженням низьких показників капіталізації Банку. Також зберігається чутливість фінансової установи до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Відмічається наявність суттєвої концентрації ресурсної бази за основними кредиторами. Протягом аналізованого періоду через несприятливу економічну ситуацію в країні якість активів Банку погіршилася. Показники ефективності діяльності фінансової установи залишаються низькими. Активи та пасиви ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" збалансованості за строками до погашення належним чином. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних пози-чальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, підвищення показників ефективності діяльності. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua