Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" підтверджений на рівні 4

15.01.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" на рівні (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу банківських вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" обумовлений збереженням прийнятних показників капіталізації фінансової установи, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Ліквідність фінансової установи підтримується на прийнятному рівні, зокрема й за рахунок залучення ринкового фондування. Крім того, на думку IBI-Rating, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Варто зазначити, що хоча обсяг високоліквідних активів перебуває на достатньому рівні, а їхня якість задовільна, оскільки вони складаються переважно з залишків коштів на коррахунках в інших банках, проте їхній обсяг не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання. Протягом аналізованого періоду відбулося суттєве погіршення якості активів, що, на думку Рейтингового агентства, разом із значною залежністю від основних позичальників в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Наявність валютних кредитів, наданих клієнтам, які не мають валютних надходжень, може підвищувати уразливість до окремих фінансових ризиків та ймовірність майбутніх втрат. Має місце концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, обмежуючи фінансову гнучкість Банку та підвищуючи уразливість до ризику ліквідності. Упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, зокрема за рахунок реформування резервів та активних операцій. Суттєве зменшення обсягу чистого операційного доходу призвело до зниження показників ефективності діяльності, які наразі перебувають на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання залежності Банку від міжбанківського ринку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості та подальше зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 р., планові показники діяльності на 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua