Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" підтверджено на рівні 4

13.01.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" на рівні  4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації Банку, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на прийнятному рівні. Хоча обсяг високоліквідних активів не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання, Банк у повній мірі виконує встановлені регулятором нормативи ліквідності. Залежності від міжбанківського ринку немає. Активи та пасиви збалансовані за строками до погашення. На думку IBI-Rating, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж квітня-вересня поточного року спостерігається погіршення якості активів, що характерно для всієї банківської системи, але слід зазначити, що таке погіршення відбулося у Банка з меншою динамікою, ніж по банківській системі загалом. Зберігається значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що підвищує уразливість до кредитного ризику. Валютні кредити, надані позичальникам, які не мають валютних надходжень, наражають Банк на ризик зміни валютних курсів. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб. Все ще має місце концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Упродовж квітня–вересня 2014 року діяльність Банку була прибутковою. Показники ефективності діяльності ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" зберігаються на прийнятному рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua