Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" підтверджено на рівні 4

30.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "МОТОР-БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений високим рівнем капіталізації Банку, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. ПАТ "МОТОР-БАНК" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на високому рівні, обсяг високоліквідних активів майже в повному обсязі покриває поточні зобов’язання. Варто зазначити, що високоліквідні активи складаються переважно з залишків коштів, розміщених у інших банках. Активи та пасиви збалансовані за строками до погашення до 31 дня належним чином. На думку Рейтингового агентства, фінансова установа в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж квітня-вересня 2014 року спостерігається погіршення якості активів. Разом з цим уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок залежності від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів також може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами юридичних осіб, які зумовлюють значну концентрацію як ресурсної бази за основними кредиторами, так і клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує його уразливість до ризику ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, показники ефективності діяльності перебували на високому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "МОТОР-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua