Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК ФОРВАРД" підтверджено на рівні 5+

30.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БАНК ФОРВАРД" на рівні 5+ (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ "БАНК ФОРВАРД" обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації. Незважаючи на зміну власників, Банк продовжує вчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. На думку Рейтингового агентства, у разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку нових власників, що важливо з огляду на уразливість Банку до кредитного ризику через роботу у ризикованому сегменті споживчого кредитування, зокрема в умовах погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни. Якість власного капіталу ПАТ "БАНК ФОРВАРД" залишається доброю. Нестабільна політична та економічна ситуація в Україні спричинила деяке погіршення якості активів в аналізованому періоді. В умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів IBI-Rating не виключає погіршення обслуговування кредитної заборгованості клієнтами, що спостерігається у всій банківській системі. Основною складовою ресурсної бази фінансової установи залишаються кошти клієнтів, сформовані переважно коштами фізичних осіб. Варто зазначити, що загальна тенденція відтоку коштів фізичних осіб, характерна для всієї банківської системи, не оминула й ПАТ "БАНК ФОРВАРД". Важливою для Банку в такій ситуації стала підтримка з боку власника, коштами якого вдалося компенсувати втрати коштів фізичних осіб. Наразі наявний обсяг коштів фізичних осіб забезпечує добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля. Втім, їхній значний обсяг в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Діяльність Банку залишається прибутковою, показники ефективності діяльності зберігаються на достатньому рівні.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на рейтинг можуть вплинути перш за все ризики країни, а саме погіршення політичної та економічної ситуації в Україні, що може спричинити погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку та зниження якості активів.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК ФОРВАРД", в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua