Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "БАНК СІЧ" підтверджено на рівні uaBBB зі зміною прогнозу

30.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "БАНК СІЧ" на рівні uaВВВ зі зміною прогнозу "у розвитку" на "стабільний".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ "БАНК СІЧ" обумовлений збереженням достатніх показників капіталізації фінансової установи. Разом з тим зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також зберігається концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Розміщення залучених довгострокових коштів у доходні короткострокові активи, зокрема у міжбанківські кредити, з метою отримання додаткового доходу погіршило збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. ПАТ "БАНК СІЧ" демонструє інформаційну відкритість та прозорість. В аналізованому періоді ПАТ "БАНК СІЧ" здійснював прибуткову діяльність, що разом зі збереженням прийнятних показників ефективності діяльності вплинуло на зміну прогнозу рейтингу.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК СІЧ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2011-2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua