Друк

Кредитні рейтинги ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" та облігацій серії С підтверджено на рівні uaBBB+

30.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" та кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серії С на рівні uaВВВ+ з прогнозом рейтингу "стабільний".

Підтверджений рівень кредитних рейтингів обумовлений підвищенням показників капіталізації фінансової установи завдяки збільшенню обсягу статутного капіталу внаслідок підтримки з боку власника. Разом з тим суттєва концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками обумовлює збереження чутливості Банку до кредитних ризиків. В аналізованому періоді спостерігається збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ, та зниження показників ефективності діяльності. Активи та пасиви Банку залишаються збалансованими за строками до погашення до 31 дня. Додатково потрібно відмітити покращення диверсифікації ресурсної бази Банку за основними кредиторами, не враховуючи коштів регулятора, та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ, у зобов’язаннях Банку, покращення якості активів та зниження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності), зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua