Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" підтверджено на рівні uaBBB+

29.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ" на рівні uaВВВ+ зі збереженням прогнозу "стабільний".

Підтвердження рівня кредитного рейтингу фінансової установи обумовлене збереженням достатніх показників капіталізації Банку та прийнятних значень показників ліквідності в умовах обмеженої ліквідності на фінансовому ринку. Разом з тим Рейтингове агентство відмічає збереження чутливості Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та погіршення якості активів. Також має місце суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Розвиток власної регіональної мережі Банку незначний. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість. Діяльність Банку в аналізованому періоді була прибутковою, показники ефективності діяльності зберігаються на прийнятному рівні.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК "СОФІЙСЬКИЙ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua