Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "БТА БАНК" підтвержден на рівні 5

29.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "БТА БАНК" на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.
 
Підтверджений рівень рейтингу ПАТ "БТА БАНК" обумовлений збереженням високого рівня капіталізації фінансової установи, про що свідчать досить високі значення нормативів адекватності капіталу. При цьому якість капіталу також залишається високою. Банк вчасно і в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Ліквідність Банку підтримується на достатньому рівні, зокрема і за рахунок стабілізаційного кредиту, залученого від НБУ. Крім того, на думку Рейтингового агентства, Банк в разі необхідності може розраховувати на підтримку з боку власників. Протягом аналізованого періоду якість активів фінансової установи підвищилася завдяки списанню за рахунок резервів суттєвого обсягу проблемних активів. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок значної залежності від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Разом з тим, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів, Рейтингове агентство не виключає можливості погіршення обслуговування кредитної заборгованості в іноземній валюті. Додатково потрібно відмітити покращення якості ресурсної бази та підвищення диверсифікації клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Однак значна частка ресурсної бази сформована коштами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Хоча Банку не вдалося покращити показники ефективності діяльності, діяльність ПАТ "БТА БАНК" в аналізованого періоду залишалася прибутковою.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності та збереження диверсифікації ресурсної бази за основними кредиторами. Негативно на рейтинг можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження прибутковості, підвищення уразливості до ринкових ризиків, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БТА БАНК", в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною. 

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua