Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні 4

26.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням прийнятного рівня капіталізації Банку, хоча рівень капіталу забезпечує лише часткове покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Ліквідність фінансової установи підтримується на прийнятному рівні. В разі необхідності Банк, на думку Рейтингового агентства, може розраховувати на підтримку з боку власників. Хоча обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні, він не покриває повністю поточні зобов’язання, що підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується через залежність від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Наявність валютних кредитів, наданих клієнтам, які не мають валютних надходжень, підвищує ризики та ймовірність майбутніх втрат. Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами юридичних осіб у вигляді залишків на поточних рахунках клієнтів. Однак значний обсяг коштів фізичних осіб в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності Банку. В аналізованому періоді Банку не вдалося диверсифікувати ресурсну базу за основними кредиторами, що обмежує його гнучкість та підвищує уразливість до ризику ліквідності. В аналізованому періоді діяльність Банку була прибутковою, хоча спостерігалося зменшення обсягу чистого операційного доходу, що призвело до зниження показників ефективності діяльності, які наразі перебувають на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до фінансового ризику, подальше зниження чистого операційного доходу та показників ефективності діяльності; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", в тому числі: фінансова звітність за січень-листопад 2014 р., планові показники діяльності на 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua