Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК" підтверджено на рівні 4

24.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ЮСБ БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ "ЮСБ БАНК" обумовлений достатніми показниками капіталізації фінансової установи, зокрема й за рахунок отримання значного обсягу прибутку. Разом з тим капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк вчасно і в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні, однак обсяг високоліквідних активів не покриває поточні зобов’язання в повному обсязі. Активи та пасиви збалансовані належним чином за строками до погашення до 31 дня. Залежності Банку від міжбанківських кредитів і депозитів немає. Міжбанківський ринок Банк використовує для управління ліквідності, а також для збалансування активів та зобов’язань за валютами. В разі необхідності Банк, на думку Рейтингового агентства, може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж січня-вересня 2014 року спостерігається значне погіршення якості активів. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок значної залежності від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів також може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежує фінансову гнучкість фінансової установи та підвищує її уразливість до ризику ліквідності. Загалом діяльність Банку в аналізованому періоді була прибутковою, зокрема й за рахунок розформування значного обсягу резервів під активні операції. Показники ефективності діяльності ПАТ "ЮСБ БАНК" перебували на високому рівні.

У подальшому позитивно на рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ЮСБ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua