Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ "Львів" підтверджено на рівні 5

19.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ "Львів" на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ "Львів" обумовлений достатньою капіталізацією фінансової установи, про що свідчать достатні фактичні значення економічних нормативів адекватності капіталу. Разом з тим варто зазначити, що обсяг як власного, так і регулятивного капіталів нижчий за статутний через значний обсяг отриманих збитків минулих років, на суму яких вони зменшуються. ПАТ АКБ «Львів» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні: обсяг високоліквідних активів в повному обсязі покриває поточні зобов’язання. Активи та пасиви збалансовані за строками до погашення належним чином. Однак на ліквідність Банку може негативно вплинути наявність портфельних концентрацій як в активах, так і в зобов’язаннях, а також наявність значного обсягу активів в іноземній валюті. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, про що свідчить збільшення статутного капіталу на 7,5 млн. грн. Упродовж квітня-вересня 2014 року спостерігається погіршення якості активів. Уразливість Банку до ризику ліквідності підвищується через значну залежність від основних позичальників, що, на думку IBI-Rating, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Наявність валютних кредитів, наданих ще до 2009 року клієнтам, які не мають валютних надходжень, несе для Банку значні ризики та ймовірність майбутніх втрат. Основною складовою ресурсної бази фінансової установи залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Концентрація ресурсної бази за основними кредиторами обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. У другому кварталі діяльність ПАТ АКБ "Львів" була прибутковою, однак у третьому кварталі Банк отримав збиток, який зменшив обсяг отриманого прибутку. Показники ефективності діяльності залишаються низькими, хоча й мали тенденцію до зростання, в першу чергу внаслідок зменшення від’ємного результату від торгових операцій.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, підвищення показників ефективності діяльності. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ "Львів", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011 2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua