Друк

Кредитний рейтинг ПАТ АКБ "Львів" підтверджено на рівні uaBBB

17.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ АКБ "Львів" на рівні uaBBB зі збереженням прогнозу "стабільний".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу Банку обумовлений збереженням достатніх показників капіталізації фінансової установи, а також достатніми фактичними значеннями нормативів ліквідності, в умовах обмеженої ліквідності на фінансовому ринку. Зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також має місце погіршення якості активів. Клієнтський депозитний портфель залишається добре диверсифікованим за основними вкладниками. Протягом аналізованого періоду зберігається добра збалансованість активів та пасивів за строками до погашення. Показники ефективності діяльності зберігаються на низькому рівні. Фінансова установа демонструє інформаційну відкритість та прозорість. 

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, підвищення показників ефективності діяльності. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ "Львів", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2013 рр. та 3‑и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua