Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підтверджено на рівні 4+

15.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" обумовлений збереженням прийнятного рівня показників капіталізації фінансової установи, капітал забезпечує часткове покриття кредитно-інвестиційних ризиків. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, а також регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні: обсяг високоліквідних активів майже в повному обсязі покриває поточні зобов’язання. Уразливість Банку до ризику ліквідності підвищує незбалансованість активів та пасивів за строками до погашення. Разом з тим, на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж квітня-вересня 2014 року якість активів Банку покращилася, в першу чергу внаслідок списання значного обсягу проблемних активів за рахунок сформованих резервів. Але за наявності третини валютних кредитів у клієнтському кредитному портфелі, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів, Рейтингове агентство не виключає погіршення обслуговування кредитної заборгованості клієнтами. Також уразливість до кредитного ризику підвищується через значну залежність Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Зберігається концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість Банку і додатково підвищує уразливість до ризику ліквідності. Упродовж аналізованого періоду показники ефективності діяльності Банку залишалися низькими, а діяльність Банку не була прибутковою внаслідок курсових коливань іноземних валют.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збереження збиткової діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua