Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підтверджено на рівні uaBBB+

10.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на рівні uaВВВ+, прогноз рейтингу змінено зі "стабільного" на "у розвитку".

Зміна прогнозу рейтингу обумовлена погіршенням політичної та економічної ситуації в країні, що може чинити тиск на розвиток Банку.

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" обумовлений збереженням достатніх показників капіталізації Банку. Разом з тим зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків, а також значна концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також спостерігається наявність суттєвої концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку не була прибутковою внаслідок курсових коливань іноземних валют, показники ефективності діяльності перебували на низькому рівні. Водночас Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збереження збиткової діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua