Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" підтверджено на рівні uaBBB-

03.12.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" на рівні uaВВВ- зі збереженням прогнозу "стабільний".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" обумовлений, зокрема, зростанням показників капіталізації фінансової установи: протягом аналізованого періоду власниками Банку було збільшено статутний капітал. Разом з тим зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та спостерігається погіршення якості клієнтського кредитного портфеля. Потрібно відмітити, що в умовах обмеженої ліквідності на фінансовому ринку фактичні значення нормативів ліквідності ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" перебувають на високому рівні, однак активи та пасиви мають бути збалансовані належним чином за строками до погашення. Банк демонструє інформаційну прозорість та відкритість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації портфеля цінних паперів за емітентами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2013 роки та 9 місяців 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua