Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ "АРТЕМ-БАНК" підтверджено на рівні 4

26.11.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ "АРТЕМ-БАНК" на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації АТ "АРТЕМ-БАНК", але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків. АТ "АРТЕМ-БАНК" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні, але обсяг високоліквідних активів не в повному обсязі покриває поточні зобов’язання. Активи та пасиви не збалансовані за строками до погашення належним чином, що підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. На думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Упродовж квітня-вересня 2014 року спостерігається погіршення якості активів. Уразливість Банку до ризику ліквідності підвищується через значну залежність від основних позичальників, що, на думку Рейтингового агентства, в умовах девальвації національної валюти та зниження реальних доходів, може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію фінансової установи. Окрім цього, наявність валютних кредитів, наданих клієнтам, які не мають валютних надходжень, несе для Банку певні ризики та ймовірність майбутніх втрат. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, що в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні несе потенційну загрозу погіршення ліквідності. Має місце концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність АТ "АРТЕМ-БАНК" була прибутковою: фінансова установа отримала прибуток від торгівлі валютою, що призвело до збільшення обсягу чистого операційного доходу та, відповідно, показників ефективності діяльності.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "АРТЕМ-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010 2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua