Друк

Кредитний рейтинг АТ "АРТЕМ-БАНК" підтверджено на рівні uaBBB-

25.11.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ "АРТЕМ‑БАНК" на рівні uaВВВ- зі збереженням прогнозу "стабільний".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу АТ "АРТЕМ‑БАНК" обумовлений збереженням достатніх показників капіталізації фінансової установи. Зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та суттєву концентрацію ресурсної бази за основними кредиторами, а також клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Протягом аналізованого періоду в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні відбулося погіршення якості активів фінансової установи. Разом з тим діяльність Банку залишається прибутковою. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "АРТЕМ-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та 3-и квартали 2014 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua