Друк

Рейтинг фінансової стійкості ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ" підтверджено на рівні uaAifr

29.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу фінансової стійкості ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ" на рівні uaAifr з прогнозом "стабільний".

Підтверджений рівень рейтингу фінансової стійкості ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ" обумовлений збереженням прийнятної якості та термінів процедури врегулювання збитків, а також низького рівня боргового навантаження. Крім того, протягом аналізованого періоду відбулося покращення збалансованості страхового портфеля страховика. Разом з тим потрібно відмітити, що нестабільна політична та економічна ситуація в Україні негативно впливає на масштаби діяльності страхової компанії. Значна питома вага перестрахування у портфелі страховика має тенденцію до зниження. Зберігається залежність діяльності страхової компанії від коливань вартості цінних паперів окремих емітентів, що потенційно наражає на ризики під час здійснення операційної діяльності. Активізація надання послуг з автострахування призвела до збільшення рівня чистих виплат страхового відшкодування: з 10,8% у січні-червні 2013 року до 52,2% за підсумками І півріччя поточного року. Фактичне значення комбінованого показника збитковості зберігається на прийнятному рівні.

Позитивно на рівень рейтингу фінансової стійкості може вплинути зростання випереджаючими темпами обсягу зароблених страхових платежів порівняно з обсягами операційних видатків. Негативно на рівень рейтингу фінансової стійкості можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) страхової компанії, зростання залежності діяльності компанії від вкладень у цінні папери окремих емітентів, а також негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності компанії та її фінансових показників.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПРАТ "СК "ЮНІСОН – ГАРАНТ", в тому числі: річна фінансова звітність за 2011-2013 рр. та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua