Друк

Кредитні рейтинги АТ "КБ "СОЮЗ" і облігацій серій А, В, С підтверджено на рівні uaBBB

08.10.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитних рейтингів АТ "КБ "СОЮЗ" та іменних відсоткових облігацій серій А, В і С на рівні uaВВВ, прогноз "стабільний".

АТ "КБ "СОЮЗ" вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Разом з тим об’єктивна політична та економічна нестабільність в країні обумовила тенденцію до погіршення якості активів фінансової установи. Відмічається збереження відносної чутливості Банку до кредитних ризиків через концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Має місце відносна концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також залежність Банку від міжбанківського ринку. Активи та пасиви не повністю збалансовані за строками до погашення. Діяльність банку залишається прибутковою, проте показники ефективності діяльності перебувають на невисокому рівні. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання залежності Банку від міжбанківського ринку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості та подальше зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua