Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні uaBBB-

24.09.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" на рівні uaВВВ- з прогнозом "у розвитку".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу обумовлений збереженням прийнятних показників капіталізації Банку. Разом з тим зберігається чутливість фінансової установи до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Має місце суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами. Активи та пасиви ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" не збалансовані за строками до погашення. Спостерігається зниження чистого операційного доходу, показники ефективності діяльності Банку перебувають на низькому рівні. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами; покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, подальше зниження чистого операційного доходу та показників ефективності діяльності; а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010-2013 рр. та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua