Друк

Кредитний рейтинг АТ "ІМЕКСБАНК" підтверждено на рівні uaBBB+

18.09.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ "ІМЕКСБАНК" на рівні uaBBB+ з прогнозом "у розвитку".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу АТ "ІМЕКСБАНК" відображає збереження прийнятних показників капіталізації Банку. В умовах погіршення політичної та економічної ситуації в країні відмічається зниження якості активів та збереження чутливості Банку до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також зберігається прийнятна диверсифікація ресурсної бази за основними кредиторами, без урахування коштів регулятора, та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Має місце збільшення обсягу залучених від регулятора коштів для підтримки ліквідності та залежність подальшого розвитку Банку від виконання Програми фінансового оздоровлення. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ, у зобов’язаннях Банку, покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками, збереження диверсифікації як ресурсної бази, так і клієнтського кредитного портфеля. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності), зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, що може негативно відобразитись на фінансових показниках.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "ІМЕКСБАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2010-2013 рр. та І півріччя 2014 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2014 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua