Друк

Кредитні рейтинги ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" та облігацій серії С підтверджено на рівні uaBBB+

17.07.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" та кредитного рейтингу іменних відсоткових облігацій серії С на рівні uaВВВ+, прогноз рейтингу "стабільний".

Підтвердження рівнів кредитних рейтингів позичальника та боргового інструменту ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" обумовлене наявністю підтримки з боку власника, про що свідчить збільшення обсягу статутного капіталу, але показники капіталізації Банку залишаються на низькому рівні. Також потрібно відмітити збереження прийнятної диверсифікації ресурсної бази Банку за основними кредиторами, без урахування коштів регулятора, та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Має місце збереження чутливості Банку до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. В умовах обмеженої ліквідності на фінансового ринку уразливість Банку до ризику ліквідності підвищується, що є наслідком збільшення обсягу коштів, залученого від НБУ. Активи та пасиви Банку збалансовані за строками до погашення до 31 дня. Показники ефективності діяльності ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" перебувають на високому рівні.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зменшення питомої ваги коштів, залучених від НБУ, у зобов’язаннях Банку, зниження концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: збільшення обсягів коштів, залучених від НБУ; погіршення платоспроможності (ліквідності), зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та за I квартал 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua