Друк

Кредитний рейтинг м. Вінниці підтверджено на рівні uaBBB

02.07.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaBBB, прогноз рейтингу "стабільний".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією доходної частини бюджету міста, помірним рівнем прямого боргового навантаження на бюджет міста, а також рівномірним графіком обслуговування та погашення боргу. Разом з тим зберігається помірний рівень бюджетної забезпеченості міста, що наближений до середнього значення для місцевих бюджетів по країні. Також зберігається тенденція до зниження показників ліквідності через зростання залежності бюджету міста від позичок з Єдиного казначейського рахунку. Показники виконання плану за базовими статтями доходів загального фонду бюджету нижчі за запланований рівень, за збереження залежності доходної частини бюджету міста від трансфертів з бюджетів інших рівнів. Показники соціально-економічного розвитку нижчі за середні по країні, що обмежує доходну частину бюджету міста. Все ще має місце необхідність здійснення значних капіталовкладень в місцеву інфраструктуру через високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: ріст доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2009-2013 рр., планові показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua