Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" підтверджено на рівні uaBBB-

27.06.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" на рівні uaВВВ-, прогноз рейтингу змінено з "у розвитку" на "негативний".

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" обумовлене збереження диверсифікації ресурсної бази за основними вкладниками за збереження чутливості Банку до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Відмічаються низькі показники капіталізації Банку. Якість активів Банку протягом аналізованого періоду погіршилася через несприятливу соціально-економічну ситуацію в Україні. Також Рейтингове агентство відмічає низьку якість портфеля цінних паперів та залежність Банку від окремих емітентів.

Зміна прогнозу кредитного рейтингу обумовлена негативним впливом економічної та політичної нестабільності на можливість Банку виконувати свої зобов’язання. Прогноз «негативний» вказує на можливість зниження рівня кредитного рейтингу у майбутньому в разі подальшого погіршення ситуації та посилення тиску на основні показники фінансової установи.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення якості портфеля цінних паперів та зниження залежності від основних емітентів. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та за І квартал 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua