Друк

Кредитний рейтинг АТ "АРТЕМ-БАНК" підтверджено на рівні uaBBB-

06.06.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АТ "АРТЕМ‑БАНК" на рівні uaВВВ-, прогноз рейтингу "стабільний".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу відображає збереження високих показників капіталізації фінансово-кредитної установи. Рейтингове агентство, враховуючи обмежену ліквідність на фінансовому ринку, відмічає наявність високих фактичних значень нормативів ліквідності АТ "АРТЕМ-БАНК". Має місце збереження чутливості Банку до кредитних ризиків через значну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, посилення концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та наявність суттєвої концентрації клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Показники ефективності діяльності залишаються низькими. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, диверсифікація портфеля цінних паперів, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, підвищення уразливості до зміни курсових різниць, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "АРТЕМ-БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та за І квартал 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua