Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" підтверджено на рівні 5

17.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" на рівні 5 (відмінна надійність).

ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" виконує регулятивні вимоги, свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами, а також стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Обсяг та питома вага високоліквідних активів протягом ІІ півріччя 2013 року суттєво зросли - наразі вони перебувають на високому рівні, що дозволяє покривати в повному обсязі поточні зобов’язання. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, що доводить збільшення у ІІ півріччі 2013 року акціонерами Банку обсягу статутного капіталу на 204,1 млн. грн. Рівень капіталізації хоча й прийнятний, втім не забезпечує достатнє покриття кредитно-інвестиційних ризиків та, відповідно, й активів. Упродовж липня-грудня 2013 року відбулось зменшення як обсягу, так і питомої ваги простроченої заборгованості. Має місце уразливість Банку до кредитного ризику через залежність Банку від фінансового стану окремих позичальників, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, забезпечуючи добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Однак суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами внаслідок значного обсягу залучених міжбанківських ресурсів обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. Показники ефективності діяльності залишаються на низькому рівні. Загалом Банк здійснює прибуткову діяльність.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами, покращення якості кредитного портфеля та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності та успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2010-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua