Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" підтверджено на рівні 4+

16.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів АТ "КБ "СОЮЗ" на рівні 4+ (висока надійність).

АТ "КБ "СОЮЗ" вчасно виконує регулятивні вимоги, свої зобов’язання перед клієнтами та контрагентами, а також стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Обсяг високоліквідних активів протягом ІІ півріччя 2013 року дещо зменшився, що не дозволяє покривати в повному обсязі поточні зобов’язання. Варто зазначити, що частково Банк підтримує ліквідність за рахунок ринкових ресурсів. Рівень капіталізації хоча й прийнятний, втім уразливий до можливого наростання кризових явищ в економіці. Однак, на думку IBI-Rating, АТ "КБ "СОЮЗ" може розраховувати на підтримку з боку власників. Протягом липня-грудня 2013 року обсяг та питома вага простроченої заборгованості залишаються незначними. Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується внаслідок кредитування переважно корпоративних клієнтів, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших клієнтів. Банк використовує різні інструменти для залучення коштів. Однак певний ризик несе наявність відносної концентрації ресурсної бази за основними кредиторами, тим самим обмежуючи фінансову гнучкість Банку та підвищуючи ризик ліквідності. Показник ефективності діяльності протягом аналізованого півріччя знизився, однак діяльність Банку була прибутковою.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення капіталізації та платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків та погіршення якості активів, зростання залежності Банку від міжбанківського ринку, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua