Друк

Кредитні рейтинги АТ "КБ "СОЮЗ" і облігацій серій А, В, С підтверджено на рівні uaВВВ

15.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитних рейтингів АТ "КБ "СОЮЗ" та іменних відсоткових облігацій серій А, В і С на рівні uaВВВ, прогноз "стабільний".

Підтверджені кредитні рейтинги позичальника та боргових інструментів обумовлені збереженням прийнятних показників капіталізації Банку. Чутливість Банку до кредитних ризиків зберігається через відносну концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Також зберігається відносна концентрація ресурсної бази та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що обмежує фінансову гнучкість та підвищує ризик ліквідності Банку. Залежність Банку від міжбанківського ринку зростає, ліквідність підтримується за рахунок залучення ресурсів з даного ринку. Активи та пасиви Банку обмежено збалансовані за строками до погашення. Також потрібно відмітити відносно незначний розвиток регіональної мережі за відсутності карткового бізнесу. Банк демонструє інформаційну відкритість та прозорість, а також прибуткову діяльність.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, підвищення показників ефективності діяльності, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення капіталізації та платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків та погіршення якості активів, зростання залежності Банку від міжбанківського ринку, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "КБ "СОЮЗ", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницкая
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua