Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" підтверджено на рівні 4+

11.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" на рівні 4+ (висока надійність).

ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" вчасно виконує свої зобов’язання, регулятивні вимоги та стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Питома вага високоліквідних активів перебуває на високому рівні, а їх обсяг повністю покриває поточні зобов’язання. Показники капіталізації високі, якість власного та регулятивного капіталу залишається доброю. Упродовж січня-лютого 2014 року спостерігається незначне збільшення обсягу та питомої ваги простроченої заборгованості. Водночас ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" постійно працює над покращенням якості активів шляхом повернення простроченої заборгованості. Кредитування переважно корпоративних клієнтів обумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших позичальників, що підвищує його уразливість до кредитного ризику. Ресурсна база формується переважно коштами клієнтів, зокрема приватних осіб. Операції на міжбанківському ринку здійснюються для зниження питомої ваги коштів приватних осіб у пасивах Банку та для усунення валютних дисбалансів між залученими та розміщеними коштами.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів Банку можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності, реалізація стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів Банку можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010‑2013 рр. та січень-лютий 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua