Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "Банк Руский Стандарт" підтверджено на рівні 5+

09.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "Банк Руский Стандарт" на рівні 5+ (відмінна надійність).

ПАТ "Банк Руский Стандарт" вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги до діяльності, а також стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Хоча обсяг та питома вага високоліквідних активів протягом ІІ півріччя 2013 року зменшились, втім, вони залишаються на достатньому рівні. Крім того, на думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників (про що свідчить сформований коштами власника 21% всіх зобов’язань), що важливо з огляду на уразливість Банку до кредитного ризику через роботу у ризикованому сегменті споживчого кредитування в умовах погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни. Рівень капіталізації ПАТ "Банк Руский Стандарт" є прийнятним. Спостерігається деяке зростання простроченої заборгованості. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, забезпечуючи добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Іншою вагомою складовою зобов’язань Банку виступають кошти акціонера у вигляді міжбанківських кредитів, субординованого боргу та депозитів. За результатами роботи в аналізованому періоді діяльність Банку прибуткова, показники ефективності діяльності Банку залишаються на високому рівні.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; погіршення якості активів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "Банк Руский Стандарт", в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua