Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ АКБ "Львів" підтверджено на рівні 5

07.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ АКБ "Львів" на рівні 5 (відмінна надійність).

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ АКБ "Львів" обумовлений позитивною репутацією фінансової установи. Банк вчасно виконує свої зобов’язання, регулятивні вимоги, стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Рейтингове агентство відмічає наявність підтримки з боку власників Банку, що доводить щорічне збільшення статутного капіталу. Ліквідність та капіталізація ПАТ АКБ "Львів" підтримуються на достатньому рівні. Разом з тим на якість власного капіталу негативно впливають раніше отримані збитки. Питома вага високоліквідних активів зберігається на високому рівні, що дозволяє майже повністю покривати поточні зобов’язання. Протягом січня-лютого 2014 року спостерігається деяке збільшення обсягу простроченої заборгованості. Внаслідок кредитування переважно корпоративних клієнтів, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших позичальників, підвищується уразливість Банку до кредитного ризику. До 2009 року Банком було надано значний обсяг валютних кредитів позичальникам, які не мають валютних надходжень, що при наявній девальвації національної валюти підвищує уразливість Банку до валютного ризику. Спостерігається покращення диверсифікації ресурсної бази за основними кредиторами. Показники ефективності діяльності залишаються на низькому рівні, однак загалом діяльність Банку прибуткова.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, підвищення операційного доходу та показників ефективності, реалізація стратегії розвитку Банку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ "Львів", в тому числі: річна фінансова звітність за період 2010-2013 рр. та за січень-лютий 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua