Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ "АРТЕМ–БАНК" підтверджено на рівні 4

07.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів АТ "АРТЕМ–БАНК" на рівні 4 (висока надійність).

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів АТ "АРТЕМ–БАНК" обумовлений високими показниками капіталізації та високими значеннями показників ліквідності Банку. АТ "АРТЕМ-БАНК" вчасно виконує свої зобов’язання, регулятивні вимоги та стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Питома вага високоліквідних активів перебуває на низькому рівні, а їхній обсяг не покриває в повному обсязі поточні зобов’язання. Разом з тим Банк постійно працює над покращенням якості активів шляхом повернення простроченої заборгованості, про що свідчить зменшення як її обсягу, так і питомої ваги. Внаслідок кредитування переважно корпоративних клієнтів, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших позичальників, підвищується уразливість Банку до кредитного ризику. Основною складовою ресурсної бази є кошти клієнтів, але якість її знижується внаслідок значного обсягу міжбанківських кредитів та депозитів. Значна концентрація ресурсної бази обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує ризик ліквідності. Показники ефективності діяльності фінансової установи перебувають на низькому рівні. Банк демонструє прибуткову діяльність.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників, диверсифікація портфеля цінних паперів, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, зниження показників ефективності діяльності, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "АРТЕМ–БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2009–2013 рр. та за січень-лютий 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua