Друк

Індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" підтверджено на рівні 4

01.04.2014
IBI-Rating повідомляє про підтвердження індивідуального рейтингу надійності вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" на рівні 4 (висока надійність).

Підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" відображає збереження прийнятного рівня капіталізації Банку. Однак за збереження високих темпів нарощення активів недостатня капіталізація може стримувати подальший розвиток Банку. Її рівень хоча й прийнятний, втім, не забезпечує достатнє покриття кредитно-інвестиційних ризиків та, відповідно, й активів. ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" стабільно підтримує необхідний розмір коштів на коррахунку в НБУ. Обсяг та питома вага високоліквідних активів протягом ІІ півріччя 2013 року суттєво зросли, що дозволяє покривати в повному обсязі поточні зобов’язання. Частково ліквідність Банк підтримує за допомогою коштів, залучених від НБУ. На думку IBI-Rating, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників. Так, акціонерами Банку планується збільшення статутного капіталу у ІІІ кварталі поточного року на 100 млн. грн. Крім того, Банк вчасно виконує свої зобов’язання та регулятивні вимоги. Рейтинговим агентством не виявлено суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку. Упродовж липня-грудня 2013 року відбулось зростання як обсягу, так і питомої ваги простроченої заборгованості. Має місце уразливість Банку до кредитного ризику внаслідок кредитування переважно корпоративних клієнтів, що зумовлює залежність Банку від фінансового стану його найбільших позичальників. Уразливість Банку до валютного ризику підвищується через відсутність валютних надходжень у позичальників, які мають валютні зобов’язання перед Банком. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів. Суттєва концентрація ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. Упродовж аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою. Крім того, завдяки збільшенню чистого операційного доходу зросли показники ефективності діяльності Банку.

Позитивно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, покращення якості кредитного портфеля, зниження його концентрації за основними позичальниками, успішне виконання стратегічного плану розвитку. Негативно на індивідуальний рейтинг надійності вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "РАДИКАЛ БАНК", в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2013 рр., планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua